Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

OPŁATY

   W godzinach 8:00 - 13:00 odbywają się bezpłatne zajęcia, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

      Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 są odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę).  

    Szczegóły zawiera Uchwała Nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

5,40 zł - trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek)

4,40 zł - dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, tylko po uprzednim zgłoszeniu faktu nieobecności intendentowi lub dyrektorowi (osobiście lub telefonicznie). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. 

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 10 dnia następnego miesiąca. 

 

Procedura wnoszenia opłat za pobyt dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach

 1. Opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie rodzice dokonują przelewem.

 2. Rodzice wnoszą opłaty za każdy miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 3. Rodzice otrzymują informację pisemną o wysokości opłat za dany miesiąc od intendenta, na pięć dni przed upływem terminu płatności.

 4. Kwota przelewu musi być zgodna z informacją pisemną podaną przez intendenta.

 5. Opłata za pobyt składa się z jednego lub dwóch składników:

  - opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 (każda rozpoczęta godzina wynosi 1 zł);

  - opłata za wyżywienie (śniadanie: 1,20 zł; obiad: 3,20 zł; podwieczorek: 1 zł).

 6. Przelewu dokonuje się na konto numer: 30 8890 0001 0606 4510 2011 0008, Przedszkole Publiczne w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice.

 7. Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym przykładem:

  Przedszkole Publiczne w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice

  Konto nr: 30 8890 0001 0606 4510 2011 0008

  Tytułem: Imię i nazwisko dziecka (np. Adam Nowak), za m-c (np. marzec), POBYT i/lub WYŻYWIENIE

Data
08 sierpnia
sobota
Newsletter
Kalendarz