Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

OPŁATY

   W godzinach 8:00 - 13:00 odbywają się bezpłatne zajęcia, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

      Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat są odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę).  

    Szczegóły zawiera UCHWAŁA Nr LII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE od 1 lutego 2023 r. 

Dzienna stawka za trzy posiłki wynosi 10 zł

- śniadanie: 2,20 zł, 

- obiad 5,80 zł, 

- podwieczorek 2,00 zł. 

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, tylko po uprzednim zgłoszeniu faktu nieobecności intendentowi lub dyrektorowi (osobiście lub telefonicznie). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. 

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 10 dnia następnego miesiąca. 

 

Procedura wnoszenia opłat za pobyt dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach

 1. Opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie rodzice dokonują przelewem.

 2. Rodzice wnoszą opłaty za każdy miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 3. Rodzice otrzymują informację pisemną o wysokości opłat za dany miesiąc od intendenta, na pięć dni przed upływem terminu płatności.

 4. Kwota przelewu musi być zgodna z informacją pisemną podaną przez intendenta.

 5. Opłata za pobyt składa się z jednego lub dwóch składników:

  - opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

  - opłata za wyżywienie zgodnie z obowiązującą stawką.

 6. Przelewu dokonuje się na konto numer: 30 8890 0001 0606 4510 2011 0008, Przedszkole Publiczne w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice.

 7. Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym przykładem:

  Przedszkole Publiczne w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice

  Konto nr: 30 8890 0001 0606 4510 2011 0008

  Tytułem: Imię i nazwisko dziecka (np. Adam Nowak), za m-c (np. marzec), POBYT i/lub WYŻYWIENIE

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz