Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018

REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

28.02.2017 -17.03.2017

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony

 PDFWniosek o przyjęcie do przedszkola 2017.pdf (89,17KB)

i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony wraz z załącznikiem, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko do 10 marca 2017 r. 

PDFDeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.pdf (74,08KB)

PDFZałącznik do deklaracji.pdf (53,94KB)

Do 07.04.2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do 12.04.2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

Do 17.04.2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 197/2017 Wójta Gminy Tułowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 

PDFZarządzenie.pdf (570,12KB)

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.

PDFRegualmin rekrutacji.pdf (111,70KB)

 

 

 

 

 

Data
22 kwietnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz