Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018

REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

28.02.2017 -17.03.2017

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony

 PDFWniosek o przyjęcie do przedszkola 2017.pdf

i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony wraz z załącznikiem, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko do 10 marca 2017 r. 

PDFDeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.pdf

PDFZałącznik do deklaracji .pdf

Do 07.04.2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do 12.04.2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola .pdf

Do 17.04.2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 197/2017 Wójta Gminy Tułowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 

PDFZarządzenie .pdf

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.

PDFRegualmin rekrutacji.pdf

 

 

 

 

 

Data
23 października
sobota
Newsletter
Kalendarz