Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

Ubezpieczenie NNW

 

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW przedszkolnego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

 1. wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia

 2.  oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.

 3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,


 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na lub

 2. Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa


Lub
zgłosić szkodę on-lin poprzez poniższy link :

https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

PDFOWU.pdf
PDFtabela uszczerbków.pdf
PDFWniosek o odszkodowanie.pdf

JPEGPRZEDSZKOLE 2 WARIANT.jpeg
 

Data
22 października
wtorek
Newsletter
Kalendarz