Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

PLAN DNIA

ROZKŁAD DNIA

W GRUPACH MŁODSZYCH (3/4-latki)

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, wspierającym, wychowawczym

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.20 zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy ruchowe ze śpiewem, ćw. poranne, zabawy dydaktyczne, logopedyczne)

8.20 – 8.30 czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do śniadania

8.30 - 9.00 śniadanie- nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków

9.00 – 9.40 zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o podstawę programową

9.40 – 9.50 II śniadanie- promowanie zdrowego odżywiania

9.50– 10.15 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

10.15 – 11.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

11.30 – 12.00 obiad- nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych

z zachowaniem przy stole

12.00 – 12.15 czynności higieniczne- mycie zębów

12.15 – 13.00 słuchanie bajek, leżakowanie

13.00 – 14.00  leżakowanie

14.00 – 14.10 czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.10 – 14.30 podwieczorek

14.30 – 15.30 zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp.),zabawy i gry

dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualnie lub zespołowo, realizacja programów

autorskich, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu 

15.30- 16.30 dyżur jednej grupy, zabawy dowolne

 

ZAJĘCIA Z RELIGII W PRZEDSZKOLU ORGANIZOWANE SĄ NA ŻYCZENIE RODZICÓW WYRAŻONE W FORMIE OŚWIADCZENIA. 

PDFDEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA RELIGII.pdf (240,35KB)
 

ROZKŁAD DNIA

W GRUPACH STARSZYCH (5/6-latki)

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, wspierającym, wychowawczym

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.20 zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy ruchowe ze śpiewem, ćw. poranne, zabawy dydaktyczne, logopedyczne)

8.20 – 8.30 czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do śniadania

8.30 - 9.00 śniadanie- nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o podstawę programową

10.00 – 10.10 II śniadanie- promowanie zdrowego odżywiania

10.10 – 10.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

10.30 – 11.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

11.30 – 12.00 obiad- nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych

z zachowaniem przy stole 

12.00 – 12.15 czynności higieniczne- mycie zębów

12.15 – 13.00 słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy utrwalające treści z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna, zabawy swobodne

13.00 – 14.00 zabawy z inicjatywy dzieci, działalność plastyczno-konstrukcyjna, zabawy ruchowe

14.00 – 14.10 czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.10 – 14.30 podwieczorek

14.30 – 15.30 zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp.), zabawy i gry

dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualnie lub zespołowo, realizacja programów

autorskich, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu

15.30- 16.30 dyżur jednej grupy, zabawy dowolne

 

ZAJĘCIA Z RELIGII W PRZEDSZKOLU ORGANIZOWANE SĄ NA ŻYCZENIE RODZICÓW WYRAŻONE W FORMIE OŚWIADCZENIA.

PDFDEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA RELIGII.pdf (240,35KB)
 

 

 

 

 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz