Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

PROGRAMY

Zestaw programów realizowany w roku szkolnym 2019/2020:

 

  1. Program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową ,,Kocham przedszkole" , M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, Wyd. WSiP, ISBN 978-83-02-17115-4

  2. ,,I love Boo" kurs językowy zgodny z podstawą programową, poziom A, A+, B, Autor: E. Wodzicka-Dondziłło, Wyd. MAC, ISBN 978-83-7874-424-5

  3. Program Wychowawczy – opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

  4. Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

  5. Program profilaktyki opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

Data
04 sierpnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz