Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

PROGRAMY

Zestaw programów realizowany w roku szkolnym 2018/2019:

 

  1. Program edukacji przedszkolnej zgodny z nową podstawą programową  „Wokół przedszkola”, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, Wyd. MAC-EDUKACJA, ISBN 978-83-8108-410-9.

  2. Program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową ,,Kocham przedszkole" , M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, Wyd. WSiP, ISBN 978-83-02-17115-4

  3. ,,I love Boo" kurs językowy zgodny z podstawą programową, poziom A, A+, B, Autor: E. Wodzicka-Dondziłło, Wyd. MAC, ISBN 978-83-7874-424-5

  4. Program Wychowawczy – opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

  5. Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

  6. Program profilaktyki opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach;

  7. Kochamy Dobrego Boga- wprowadzenie w życie religijne, WAM, AZ-0-01/10.

Data
04 kwietnia
sobota
Newsletter
Kalendarz