Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

CZŁOWIEK ORKIESTRA W PRZEDSZKOLU

9 czerwca odwiedził nas

CZŁOWIEK ORKIESTRA !!!

Przedszkolaki wzięły udział w audycji muzycznej w wykonaniu Wiesława Pyzalskiego- absolwent Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie, zdobywcę licznych nagród i wyróżnień.

Program spotkania był bardzo bogaty, dzieci miały okazję m.in.:

- poznać oraz zagrać na instrumentach: kazobo kazobie, dzwonkach naciskowych, bum-bum rurkach, grzechotkach, krowim dzwonku oraz tamburynie;

- wysłuchać utworów wykonanych na kilku instrumentach jednocześnie;

- wysłuchać utworów muzyki poważnej;

- wykonać improwizacje rytmiczne na instrumentach perkusyjnych;

- pokazać fonogestyką i śpiewem podstawowe dźwięki gamy;

- zapoznać się z wartościami rytmicznymi nut.

człowiek orkiestra (5).jpeg

człowiek orkiestra (1).jpeg   człowiek orkiestra (2).jpeg   człowiek orkiestra (3).jpeg   człowiek orkiestra (4).jpeg   człowiek orkiestra (6).jpeg  

Data
29 listopada
wtorek
Newsletter
Kalendarz