Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

25.02.2019 -15.03.2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony

PDFWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf (88,75KB)

i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony wraz z załącznikiem, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko do 19 lutego 2019 r. 

PDFdeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego2019.pdf (73,38KB)
PDFZałącznik do deklaracji.pdf (53,94KB)

 

Do 29.03.2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 29.03.2019 r. do 09.04.2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

Do 30.04.2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Tułowic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice

PDFzarządzenie Burmistrza Tułowic 2019.pdf (418,09KB)

PDFRegulamin rekrutacji 2021.pdf (340,79KB)
 

 

Data
25 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz