Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Ewaluacja w naszym przedszkolu

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie w naszym przedszkolu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy przedszkola i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec placówek, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z dziećmi. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo nasze przedszkole. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line.

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii poprzez wypełnienie ankiety, która będzie aktywna 23 i 24 maja od godz. 8:00 do godz. 23:00, pod adresem strony: www.seo2.npseo.pl/online/84476. (szczegółową instrukcję przekażą Państwu wychowawcy). Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną społeczność.

 

Dodatkowych informacji udziela: dyrektor przedszkola w placówce lub pod numerem tel. 77 4600165 oraz wychowawcy.

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz