Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

II Tułowicki Bieg Miejski

Zapraszamy dzieci do udziału

w II Tułowickim Biegu Miejskim

dla dzieci i młodzieży, który 

odbędzie się 26 maja 2019 r. o godz. 14:00

na stadionie KS ,,UNIA" w Tułowicach.

 

Chętne dzieci należy zgłosić u wychowawców grup 

z wypełnionym oświadczeniem

do 24.05.2019 r. 

 

REGULAMIN 

II Tułowickiego Biegu Miejskiego 

Biegi dziecięce rozegrane zostaną na stadionie KS „UNIA” w Tułowicach

dnia 26 maja 2019 r.
o godzinie 14.00, bez opłaty startowej.

 

 1.  Kategorie:

Przedszkolaki: 100 m

Klasy -  I-III: 200 m

Klasy – IV – VI: 300 m

            Klasy VII do III Gimnazjum: 400 m

 1. Organizatorem biegu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  w Tułowicach i Gmina Tułowice.
 2. Zapisów należy dokonywać u wychowawców klas od 13.05.2019 r. do 24.05.2019 r.
  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach i nauczycieli Publicznego Przedszkola w Tułowicach.
 3. Udział w biegu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Podczas biegu będą wykonywane zdjęcia w celu udokumentowania wydarzenia, które zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora biegu oraz podmioty ściśle współpracujące przy organizacji  biegu tj. Publiczne Przedszkole w Tułowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Tułowice  
 5. Formularz zgody rodzica na udział dziecka w organizowanym biegu oraz oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na upublicznienie wizerunku dziecka można pobrać na stronach internetowych: www.psptulowice.szkolnastrona.pl, www.tulowice.pl  lub bezpośrednio
  u wychowawcy.
 6. Każde zapisane dziecko otrzymuje numer startowy. Odbiór numerów odbędzie się
  w biurze zawodów w niedzielę 26 maja 2019 r. od godz. 13:00 do 13:50, na stadionie KS „UNIA” w Tułowicach ul. Sportowa.
 7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych odbędzie się za pomocą stopera.
 8. Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma medal oraz napój.
 9. Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewcząt, w każdej kategorii otrzyma puchar. 
  Po zakończeniu biegów wszystkie dzieci, które ukończyły swój dystans, wezmą udział
  w losowaniu nagród.
 10. Wręczenie pucharów i losowanie nagród odbędzie się ok. godz. 14.50 na stadionie
  w Tułowicach.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Data
25 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz