Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

16.05.2019 - 24.05.2019

Wniosek o przyjęcie można pobrać w przedszkolu

lub ze strony www.przedszkole.tulowice.pl

 

Do 7 czerwca zostaną podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 07.06.2019 do 14.06.2019 rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani 

są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do 

przedszkola.

 

Do 21.06.2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych.

Data
21 kwietnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz