Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA

Dwujęzyczna Opolszczyzna 

Dwujęzyczna-opolszczyzna.png

Informujemy, że nasze przedszkole realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu realizowany jest program wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli. Projekt zakłada realizację programu wychowania dwujęzycznego (powszechnej dwujęzyczności) w czasie projektu, jak i po nim, w ścisłym powiązaniu z rozwojem kompetencji kluczowych, w tym m.in. w obszarze postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, które wzrastać będą w kontekście rozwijania kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Projekt będzie realizowany  w okresie od 24.06.2019-28.10.2021.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie http://do.rzpwe.opolskie.pl/ 

Data
25 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz