Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Szanowni rodzice, 

prosimy o złożenie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 14. lutego 2020r. Deklarację należy odebrać od wychowawcy grup, do której uczęszcza dziecko lub pobrać ze strony. Wypełnioną deklarację należy złożyć u dyrektora lub wychowawcy grupy. 

 

Data
31 marca
piątek
Newsletter
Kalendarz