Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

24.02.2020 -13.03.2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.pdf

 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko lub do dyrektora  do 17 lutego 2020 r. 

ODTDEKLARACJA KONTYNUACJI.odt
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI.pdf
 

Do 27.03.2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 27.03.2020 r. do 07.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola .pdf

Do 30.04.2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Tułowic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice

PDFzarzadzenie-nr-117-z-dnia-28012020-r.pdf

PDFRegulamin rekrutacji 2021.pdf

Data
27 czerwca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz