Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

24.02.2020 -13.03.2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt (29,06KB)
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.pdf (626,84KB)

 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko lub do dyrektora  do 17 lutego 2020 r. 

ODTDEKLARACJA KONTYNUACJI.odt (19,10KB)
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI.pdf (574,77KB)
 

Do 27.03.2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 27.03.2020 r. do 07.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

Do 30.04.2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Tułowic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice

PDFzarzadzenie-nr-117-z-dnia-28012020-r.pdf (171,52KB)

PDFRegulamin rekrutacji 2021.pdf (340,79KB)

Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz