Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, Poz. 530)

lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Tułowicach na rok szkolny 2020/2021 zostaje podana do publicznej wiadomości na naszej stronie w formacie PDF. 

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych.pdf (295,17KB)
 

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy wysłać pocztą tradycyjną na adres przedszkola lub wrzucić bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującą się przy furtce wejściowej do przedszkola, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja" do

7 kwietnia 2020 r.  

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB) 

 

 

Data
25 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz