Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

WAŻNY KOMUNIKAT-POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

 

INFORMACJE NIEAKTUALNE !!!!

Drodzy rodzice!

             Od środy 06.maja 2020 r. część dzieci będzie mogła wrócić do przedszkola. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w grupie będzie mogło przebywać maksymalnie 10 dzieci. Jeśli liczba dzieci zadeklarowanych na ten czas przekroczy dany limit, to zostaną zastosowane kryteria zgodnie z zaleceniami MEN tzn.: pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto dzieci, których rodzice oboje pracują i nie są w stanie zapewnić opieki innej osoby dorosłej.

             Rodzice, którzy chcą, aby dziecko zostało objęte opieką w przedszkolu od 06. maja, są zobowiązani do wypełnienia pisemnej deklaracji według załączonego wzoru i przesłanie jej drogą mailową na adres: pptulowice@o2.pl lub wrzucenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkolu, do poniedziałku, do godziny 9:00. W przypadku braku takiej deklaracji dziecko nie zostanie objęte opieką.

ODTDEKLARACJA.odt (11,64KB)
PDFDEKLARACJA.pdf (184,27KB)

       

 Rodzicu

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Przedszkole zobowiązuje rodzica do pomiaru temperatury ciała dziecka przed wyjściem do przedszkola. 

-  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na naszej stronie.

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz