Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Deklaracja objęcia dziecka opieką w przedszkolu dla rodziców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

Rodzice, którzy nie złożyli Deklaracji o objęcie dziecka opieką w przedszkolu w czasie trwania zagrożenia epidemicznego w wyznaczonym terminie, mogą jeszcze przesłać wymagane dokumenty na adres e-mail przedszkola: pptulowice@o2.pl lub wrzucić do skrzynki na listy znajdującą się przy wejściu do przedszkola. O możliwości uruchomienia kolejnego oddziału przedszkolnego i przyjęciu dzieci, będziemy informować rodziców indywidualnie.

Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
PDFDEKLARACJA.pdf (184,27KB)
PDFOświadcznie o zapoznanaiu się z procedurą bezpieczeństwa.pdf (37,98KB)
PDFZgoda na pomiar temperatury.pdf (85,57KB)
 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz