Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH OD 01 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Niestety z uwagi na trwający w kraju stan zagrożenia epidemicznego nie możemy zorganizować Dni Otwartych oraz zebrania z rodzicami w takiej formie jaką mieliśmy w zwyczaju, dlatego informacje na temat naszej placówki oraz pakiet wymaganych dokumentów otrzymacie Państwo pocztą. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi informacjami oraz wypełnienie załączonych dokumentów. Wzory dokumentów znajdą Państwo także pod adresem: http://przedszkole.tulowice.pl/529/125/do-pobrania.html. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 24 lipca 2020 r., w jednej z wybranych form:

-  osobiście w godzinach od 7:00 do 15:00,

- odesłać listem poleconym na adres przedszkola.

Wyprawka na rok szkolny 2020/2021 będzie organizowana przez Radę Rodziców, dlatego tych z Państwa, którzy chcą skorzystać z tej formy prosimy o wpłatę na konto Rady Rodziców w wysokości 76 zł, do końca lipca 2020 r. W tytule przelewu należy podać "imię i nazwisko dziecka- wyprawka" . Numer konta: 03 8890 1079 0004 6330 4011 0001. Jeśli chcą Państwo zorganizować wyprawkę we własnym zakresie, to prosimy zapoznać się z informacjami pod adresem http://przedszkole.tulowice.pl/374/98/wyprawka-na-rok-szkolny-20202021.html

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe. Firmę ubezpieczeniową wybierze Rada Rodziców. 

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Od 25 sierpnia 2020 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. W tym celu należy zgłosić się osobiście do przedszkola.

Cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole i gwarantujemy, że Państwa dziecko zostanie otoczone opieką i troską ze strony dobrze wykwalifikowanej kadry w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz