Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO- zasady obowiązujące od 1 września 2020 r. w przedszkolu

Drodzy rodzice, 

od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oto kilka najważniejszych zasad:

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:00

- rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos, 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, hol, klatka schodowa), z zachowaniem zasad:

  •  1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  •  odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.

- przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), 

- w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/prawny opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/prawnych opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona do niezbędnego minimum, tak by umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m

- rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

- dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki, 

- zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Publiczny w Tułowicach w czasie zagrożenia epidemicznego PDFPROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO.pdf (319,04KB) która znajduje się również na drzwiach wejściowych do przedszkola. 

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, proszeni są o pobranie druku PDFZgoda na pomiar temperatury.pdf (85,57KB), wypełnienie i dostarczenie w dniu 1 września. Druk zgody można także pobrać w przedszkolu, codziennie  w godzinach 7:00-15:00. 

Przypominamy o obuwiu zmiennym dla dziecka, szczoteczce do zębów oraz piżamce (dla dzieci, które będą leżakować). 

Od 25 sierpnia 2020 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. W tym celu należy zgłosić się do przedszkola osobiście lub skontaktować telefonicznie. 

W pierwszych dniach pracownicy przedszkola pomogą Państwu odnaleźć właściwą szatnię oraz salę. Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego min. 2 m. 

 

Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz