Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Ograniczenie pracy stacjonarnej przedszkola przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Przypominamy, że ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Przedszkole ma obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymienionych w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561).

Zajęcia dla dzieci rodziców, o których jest mowa w rozporządzeniu organizowane są na pisemny wniosek złożony do dyrektora przedszkola. Druk wniosku można pobrać w przedszkolu lub ze strony:

 DOCXWNIOSEK.docx (17,69KB)

PDFWNIOSEK.pdf (320,98KB)
 

 

Data
21 kwietnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz