Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

21.02. - 11.03.2022 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.pdf
 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce, zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie wypełnioną złożyć u wychowawcy do 21 lutego 2022 r. 

ODTDEKLARACJA KONTYNUACJI.odt
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI.pdf
 

Do 24.03.2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Od 25.03.2022 r. do 06.04.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola .pdf

13.04.2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 283/2022 Burmistrza Tułowic z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

PDFRegulamin rekrutacji 2021.pdf

 

Data
27 czerwca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz