Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Udział przedszkolaków w akcji "Szkoła do hymnu"

 

W dniu 10.11.2022 r., o godz. 11:11 przedszkolaki upamiętniły rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odśpiewując hymn narodowy i włączając się tym samym do akcji "Szkoła do hymnu". 

 

 

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu nagrali cztery zwrotki hymnu Polski w Studiu M im. SBB w Radiu Opole.

https://kuratoriumopolepl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mwasowski_kuratorium_opole_pl/ESXLb_2nx5JJmTgFTqH8y0YB-DZ6SXoAPeOjHtQPtVaO5g?e=GxFWZk

 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz