Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

Terminy składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym:

31.05.- 05.06.2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt (30,81KB)
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.pdf (866,18KB)


 

Do 16.06.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

28.06.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

SZCZEGÓŁY (w tym terminy) DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W Zarządzeniu Nr 377/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów PDFzarzadzenie-nr-377-z-dnia-30012023-r.pdf (251,45KB)
 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 377/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

PDFREGULAMIN REKRUTACJI 2023.pdf (580,88KB)
 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz