Przedszkole Publiczne w Tułowicach Przedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

20.02.- 10.03.2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt (30,81KB)
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.pdf (866,18KB)
 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce, zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie wypełnioną złożyć u wychowawcy do 17 lutego 2023 r. 

DOCXDeklaracja kontynuacji.docx (22,63KB)
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO .pdf (788,23KB)
 

Do 24.03.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Od 24.03.2023 r. do 07.04.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola .pdf (52,92KB)

14.04.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

SZCZEGÓŁY (w tym terminy) DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W Zarządzeniu Nr 377/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów PDFzarzadzenie-nr-377-z-dnia-30012023-r.pdf (251,45KB)
 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 377/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

PDFREGULAMIN REKRUTACJI 2023.pdf (580,88KB)
 

Data
31 marca
piątek
Newsletter
Kalendarz