Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce, zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie wypełnioną złożyć u wychowawcy do 16 lutego 2024 r. 

DOCXDEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2024.2025.docx (22,37KB)
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2024.2025.pdf (788,00KB)
 

Terminy składania wniosków o przyjęcie do przedszkola 

19.02.2024 r.- 08.03.2024 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt (30,81KB)
PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.pdf (866,18KB)
 

Do 08 kwietnia 2024 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Od 08.04.2024 r. do 19.04.2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

26 kwietnia 2024 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

Terminy składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w postepowaniu uzupełniającym: 

27.05.2024 r. - 07.06.2024 r. 

Do 17 czerwca  2024 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Od 17.06.2024 r. do 24.06.2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

28 czerwca 2024 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.  

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji PDFREGULAMIN REKRUTACJI 2023.pdf (580,88KB) oraz  Zarządzenie Nr 467/2024 Burmistrza Tułowic z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów PDFZarządzenie nr 467 z dnia 25.01.2024 r.pdf (340,40KB)
 

 

 

 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz