Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

REKRUTACJA NA ROK 2016/2017

REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola:

29.02.2016 -18.03.2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony PDFWniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf (456,21KB)

i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony wraz z załącznikiem, a następnie złożyć u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko do 22 lutego 2016r. 

PDFDeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego2016.pdf (73,51KB)
PDFZałącznik do deklaracji.pdf (444,53KB)

Do 08.04.2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do 13.04.2016 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola.pdf (52,92KB)

Do 18.04.2016 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 określa Zarządzenie Nr 95/2015 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2016 r. 

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 95-2015.pdf (141,28KB)
PDFZarządzenie nr 95 z dnia 29.01.2016 r.pdf (154,63KB)
 

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.

PDFRegualmin rekrutacji.pdf (111,70KB)

Data
21 kwietnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz