Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

Nowa forma płatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Informujemy, że od kwietnia 2015 opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie mogą być dokonywane:

  • w formie gotówkowej w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach (TYLKO w dni określone przez intendenta),

  • przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego (do dnia 15-tego każdego miesiąca).

Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym przykładem:

Przedszkole Publiczne w Tułowicach, ul. Sawickiej 7, 49-130 Tułowice

Konto nr: 30 8890 0001 0606 4510 2011 0008

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka (np. Adam Nowak), za m-c (np. marzec), POBYT i/lub WYŻYWIENIE

 

RODZICE, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA UISZCZANIE OPŁAT W FORMIE PRZELEWU, PROSZENI SĄ O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE SIĘ DO INTENDENTA.

Szczegóły dotyczące dokonywania opłat określa Procedura wnoszenia opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach dostępna na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu. 


 

Data
21 kwietnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz